Styrelsen

Styrelsens uppgift är att se till att föreningens verksamhet motsvarar dess syfte. Konkret innebär det att styrelsen ansvarar för anordnandet av föreningens möten och evenemang, för politiska ställningstaganden och för föreningens ekonomi och representation.

Åbo socialdemokrater r.f.:s styrelse 2019:

Ordförande
Kai Alajoki
kai.alajoki(at)gmail.com
0407758143

Vice ordförande och sekreterare
Gustav Wickström
gustav.wickstrom(at)gmail.com

Valkampanjskoordinator
Anita Tuominen
anita.tuominen(at)pp4.inet.fi

Kassör och medlemsregisteransvarig
Annukka Maunula
annukka.maunula(at)turku.fi

Styrelseledamot och föreningens representant i FSD:s styrelse
Tomi Kontkanen
tomi.mj.kontkanen(at)gmail.com

Styrelseledamot och webmaster
Camilla Kronqvist
camilla.kronqvist(at)abo.fi